Bästa banken 2023

Jämför och hitta Sveriges bästa banker för privatpersoner. Vi har sammanställt Sveriges populäraste banker utifrån bolån, privatlån och sparande enligt den senaste statistiken från Svenskt Kvalitetsindex.

Bankernas kundnöjdhet

Att veta vilken bank som har högst kundnöjdhet kan kännas som en utmaning, speciellt med tanke på att få banker har många omdömen på exempelvis Google Recensioner eller Trustpilot. Som tur är undersöker Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdheten inom finansbranschen årligen tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Detta har Svenskt Kvalitetsindex gjort sedan 1989.

Den årliga undersökningen är uppdelad i följande två kategorier: SKI Bank och SKI Lån och sparande. SKI Bank mäter kundnöjdhet generellt inom banktjänster och redovisas för privatkunder respektive företagskunder. SKI Lån och sparande redovisar kundnöjdhet för för följande banktjänster: bolån, privatlån och sparande.

SKI Bank

Privatkunder

Den senaste mätningen som publicerades hösten 2022 visar att svenska bankkunder har blivit mindre nöjda jämfört mot 2021. Studien som bygger på cirka 8 900 intervjuer med privatkunder visar att Sveriges bästa bank för privatpersoner är Sparbankerna (75,1).

 

 1. Sparbankerna (75,1)
 2. Övriga banker (73,1)
 3. Skandia (73,0)
 4. Länsförsäkringar Bank (71,8)
 5. Handelsbanken (68,5)
 6. Branschen genomsnitt (67,9)
 7. SEB (66,5)
 8. Nordea (65,8)
 9. Danske Bank (65,2)
 10. ICA Banken (64,2)
 11. Swedbank (63,1)

 

SKI Bank Kundnöjdhet för privatpersoner

Källa: Kvalitetsindex.se

Företagskunder

Sveriges bästa bank för företagskunder är Sparbankerna (72,1) följt av SEB (67,9). Betygen baseras på intervjuer med cirka 6 600 företagskunder. 

 

 1. Sparbankerna (72,1)
 2. SEB (67,9)
 3. Övriga banker (67,8)
 4. Handelsbanken (67,2)
 5. Branschen genomsnitt (65,9)
 6. Danske Bank (64,7)
 7. Länsförsäkringar Bank (64,6)
 8. Nordea (62,2)
 9. Swedbank (61,9)

 

SKI Bank Kundnöjdhet för företagskunder

Källa: Kvalitetsindex.se

SKI Lån och sparande

Bolån

Den senaste undersökningen från SKI visar att den bästa banken för bolån är den statligt ägda banken SBAB (76,4). Branschens genomsnitt var 67,5 under 2022, vilket kan jämföras mot 2021 då genomsnittet var 72,0.

 1. SBAB (76,4)
 2. Länsförsäkringar Bank (73,3)
 3. Övriga banker (73,2)
 4. Skandia (70,1)
 5. Handelsbanken (69,2)
 6. ICA Banken (68,2)
 7. Branschens genomsnitt (67,5)
 8. Nordea (65,7)
 9. Danske Bank (64,7)
 10. Swedbank (59,0)

 

Kundnöjdhet SKI Bolån

Källa: Kvalitetsindex.se

Tips: Ansök om bolån genom låneförmedlaren Ordna Bolån för att optimera dina chanser att få ett bolån med låg ränta. Ordna Bolån samarbetar med bland annat med SBAB och Skandia.

Privatlån

Sveriges bästa bank för privatlån är Ikano Bank (72,5), följt av Lån & Spar Bank (71,2) och Handelsbanken (70,8). Branschens genomsnitt minskade under 2022 till 67,8, jämfört mot 2021 då genomsnittet var 70,3.

Tänk på att betyget avser privatlån som helhet och inte enbart ränta. Bankerna använder alltid individuell räntesättning vilket innebär att du måste ansöka om ett lån innan du får reda på din personliga ränta. Om man som privatperson vill jämföra ränta mellan ett flertal olika banker är det en god idé att ansöka genom en låneförmedlare.

 1. Ikano Bank (72,5)
 2. Lån & Spar Bank (71,2)
 3. Handelsbanken (70,8)
 4. Nordea (69,3)
 5. ICA Banken (68,4
 6. Branschens genomsnitt (67,8)
 7. Övriga banker (66,5)
 8. Swedbank (66,1)
 9. SEB (64,1)
Kundnöjdhet SKI Privatlån

Källa: Kvalitetsindex.se

Enklare

Hitta bästa banken för privatlån med Enklare

 • Låneförmedlaren Enklare hjälper dig att hitta den bästa banken när du ska låna pengar. Enklare samarbetar med 38 banker och långivare.
 • Samarbetar exempelvis med Ikano Bank och Lån & Spar Bank, Sveriges två bästa banker för privatlån 2022 enligt Svenskt Kvalitetsindex.
 • Förmedlar lån mellan 10 000 – 600 000 kr med en återbetalningstid mellan 1 – 20 år.
 • En av Sveriges populäraste förmedlare med ett kundbetyg på 4,7/5 från 6 425 kundomdömen på Trustpilot (2023-08-25).

Sparande

När det kommer till sparande har Avanza högst kundnöjdhet med ett kundindex på 76,3.

 1. Avanza (75,3)
 2. Övriga banker (75,2)
 3. Skandia (74,7)
 4. Länsförsäkringar Bank (73,1)
 5. Handelsbanken (72,4)
 6. Nordnet (71,6)
 7. Branschens genomsnitt (70,1)
 8. Nordea (67,3)
 9. Danske Bank (67,3)
 10. SEB (65,2)
 11. Swedbank (64,5)

 

SKI Sparande 2020

Källa: Kvalitetsindex.se

Slutsats

Enligt den senaste studien från Svenskt Kvalitetsindex som publicerades hösten 2022 är Sveriges bästa bank för privatpersoner Sparbankerna, följt av Skandia och Länsförsäkringar Bank. När det kommer till mer specifika undersökningar kopplat till bolån, sparande och privatlån blir resultatet däremot annorlunda. Exempelvis är SBAB den bästa banken för bolån och Ikano Bank den bästa banken för privatlån.

Vanliga frågor

Vilken är den bäst banken för privatkunder?

Enligt den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex som publicerades hösten 2022 är den bästa banken med högst kundnöjdhet Sparbankerna. Undersökningen baseras på närmare 9 000 intervjuer.

Vilken är den bästa banken för företag?

För företagskunder är banken med högst kundnöjdhet Sparbankerna, enligt den senaste undersökningen av kundnöjdhet inom finansbranschen av Svenskt Kvalitetsindex som publicerades hösten 2022. Banken med näst högst kundnöjdhet är SEB.

Vilken är den bästa banken för bolån?

Den bästa banken för bolån baserat på kundnöjdhet är SBAB. Detta visade den senaste undersökningen av bankbranschen från Svenskt Kvalitetsindex som publicerades 2022. Den näst bästa banken för bolån är enligt samma undersökning Länsförsäkringar Bank.

Vilken är den bästa banken för privatlån?

Den bästa banken för privatlån baserat på kundnöjdhet är Ikano Bank. Detta fastställde Svenskt Kvalitetsindex i sin senaste undersökning av finansbranschen som publicerades hösten 2022. På andraplats kom Lån & Spar Bank följt av Handelsbanken på en tredjeplats. Tänk på att undersökningen avser kundnöjdhet och att räntan på privatlån bestäms individuellt utifrån låntagarens kreditvärdighet.

Vilken är den bästa banken för sparande?

Enligt den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex är den bästa banken för sparande Avanza. Undersökningen som publicerades hösten 2022 baseras på intervjuer med närmare 6 000 personer.