Ränteavdrag

Alla som arbetar och som betalar inkomstskatt har möjligheten att få tillbaka 30 % av räntekostnaderna för lån. Rätten till ränteavdrag gäller oavsett låneform och gäller därmed för bolån, privatlån och snabblån. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om skatteavdraget för lån 2020.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdraget är en skattereduktion som går under namnet Skattereduktion på underskott av kapital hos Skatteverket. Tack vare ränteavdraget får privatpersoner rabatt på all ränta som betalas för lån och krediter. Ränteavdraget som under 2019 och 2020 uppgår till 30 % innebär att du får tillbaka 30 % av dina räntekostnader av staten. Utbetalningen sker en gång per år om du inte har valt att jämka dina räntekostnader. 

Ränteavdraget gäller inte enbart för bolån, utan även för de flesta andra låneformer som exempelvis snabblån och privatlån. Däremot gäller ränteavdraget inte för studielån.

Så beräknas ditt ränteavdrag 2020

Skatteavdraget ger rätt till en skattereduktion på 30 % av dina räntekostnader upp till 100 000 kronor. För räntekostnader som överstiger 100 000 kr blir reduktionen 21 %.

Räntekostnaderna kvittas mot eventuella ränteintäkter, det vill säga ränta på sparat kapital. Om du exempelvis har en årlig räntekostnad på 20 000 kronor samtidigt som dina årliga ränteintäkter är 2 000 kronor har du möjlighet att göra avdrag på 18 000 konor.

Exempel: En person har ett bolån på 2 000 000 kr med en ränta på 2,0 % och ett privatlån på 200 000 kr med en ränta på 5,0 %. Den årliga räntekostnaden uppgår därmed till 50 000 kronor. Personen har ränteintäkter på 2 000 kronor. Personen har därmed möjligheten att få tillbaka 30 % av av 48 000 kronor, motsvarande 14 400 kronor.

Ränteavdraget i deklarationen

Oftast behöver du inte fylla i dina räntekostnader i deklarationen, eftersom bankerna och kreditgivarna årligen rapporterar dina räntekostnader till Skatteverket. Om detta är fallet behöver du endast skriva under och skicka in deklarationen.

Om din deklaration saknar kontrolluppgifter beräknar du ditt ränteavdrag enligt följande steg:

  1. Gå igenom alla dina lån och krediter som du har betalat ränta för under inkomståret som deklarationen avser. Om du har många krediter kan du alltid kontakta respektive långivare som kan bistå i arbete att ta fram underlaget.
  2. Gå igenom alla dina kapitalinkomster, exempelvis räntor på sparkonton och aktieutdelningar.
  3. Beräkna ditt avdragsgilla belopp genom att dra av dina kapitalinkomsterna från räntekostnaderna: Avdragsgillt belopp = Räntekostnader – Kapitalinkomster.
  4. Om resultatet från beräkningen blir positiv har du möjligheten att ansöka om ränteavdrag för beloppet. 

 

Fördela ränteavdraget mellan medlåntagare

Om du har en medlåntagare, exempelvis en sambo, fördelas ränteavdraget automatiskt. Om ni är två som delar på lånet blir avdraget därmed 50 % per person. Däremot kan det vara så att du betalar 70 % av bolånet och din partner 30 %. I så fall har ni möjligheten att justera fördelningen genom att kontakta er långivare. Långivaren har möjligheten att justera kontrolluppgifterna som skickas till Skatteverket varje år.

Jämkning av ränteavdrag

Om du vill få avdraget utbetalt varje månad istället för en gång per år måste du ansöka om jämkning av av ränteavdraget. Detta kan du göra genom att fylla i blanketten SKV 4302 Ändring av preliminär A-skatt hos Skatteverket.