Spara pengar genom att jämföra elavtal
Spara pengar genom att jämföra elavtal
Publicerad: 11 apr, 2021

Var det länge sen du såg över ditt elavtal? Att jämföra elavtal är något som man bör göra varje år för att sänka sina elkostnader. Allt fler elbolag erbjuder numera även väldigt förmånliga rabatter till nya kunder, vilket gör det extra lönsamt att byta elbolag oftare.

Över 140 olika elbolag

Med tanke på att det finns över 140 olika elbolag i Sverige är det inte konstigt att många elkonsumenter tycker det är krångligt att veta vilket elbolag som erbjuder de bästa priserna och den bästa kundupplevelsen. De flesta elbolag levererar el till alla adresser i Sverige, däremot finns det enstaka elbolag som endast erbjuder elavtal inom ett visst område.

Elpriset är inte det enda viktiga

Allt för många elkonsumenter fokuserar enbart på elpriset och glömmer helt bort kundnöjdheten, vilket kan resultera i långa bindningstider, automatiskt förlängda avtal med sämre villkor och dyra avgifter om elavtalet bryts i förtid. Kundnöjdheten i elhandelsbranschen skiljer sig mycket mellan elbolagen, och det är inte ovanligt att det finns ett flertal elbolag som är listade på Energimarknadsinspektionens varningslista över elbolag med många klagomål.

Vanliga typer av elavtal

Det finns fyra olika typer av elavtal på den svenska marknaden:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris.
  • Elavtal med mixat elpris.
  • Elavtal med förvaltat elpris.

Däremot erbjuder ett elbolag sällan alla dessa avtalsformer. Den vanligaste avtalsformen som de flesta elbolag erbjuder är elavtal med rörligt elpris.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elavtal kommer ditt elpris variera varje månad utifrån vad som sker på elmarknaden. Ditt elpris kommer följa prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool, där priset bestäms utifrån utbud och efterfrågan. Denna avtalsform har historiskt sett gett lägst elpris, åtminstone sett över en längre tid. 

För denna avtalsform är det viktigt att jämföra påslaget på inköpspriset, som vanligtvis är omkring 4 – 8 öre/kWh exkl. moms. Var noga med att kontrollera om kostnaden för elcertifikat ingår i påslaget. 

Elavtal med fast elpris

Elavtal med fast elpris innebär att du betalar lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden som vanligtvis är 12, 24 alternativt 36 månader. Denna typ av elavtal är populär bland elkonsumenter som prioriterar trygghet och som vill veta vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden.

Det kan vara lockande att binda elpriset när det uppstår oroligheter på elmarknaden, tänk dock på att det historiskt sett har lönat sig att avstå från att binda elpriset. 

Elavtal med mixat elpris

Elavtal med mixat elpris, så kallade mix-elavtal, kombinerar rörligt och fast elpris. Vissa elbolag erbjuder så kallade vintersäkrade elavtal där man får ett fast elpris under vinterhalvåret och ett rörligt elpris under sommarhalvåret. 

Elavtal med förvaltat elpris

Förvaltade elavtal är mer vanligt bland företagskunder, men vissa elbolag erbjuder även denna avtalsform till privatkunder. Elavtal med förvaltat elpris innebär att elbolaget har en förvaltare som handlar med prissäkringar enligt en viss strategi. Målet är att köpa prissäkringar när det uppstår förmånliga tillfällen på marknaden för att få ett så lågt elpris som möjligt. Resultatet blir ofta en jämnare elpris utan pristoppar.

Jämför den fasta månadsavgiften

Oavsett avtalsform tillkommer i regel alltid en fast månadsavgift. Kom ihåg att jämföra avgiften mellan elbolagen, framför allt om du använder lite el. För elkonsumenter som bor i en mindre lägenhet och använder lite el kan den fasta avgiften stå för en betydande del av elhandelskostnaden.

De flesta elbolag har en månadsavgift på cirka 40 – 60 kr inkl. moms.

Ta del av nykundsrabatterna

Ett smart sätt att få ett riktigt lågt elpris under en inledande period är att vända sig till ett elbolag som erbjuder rabatter till nya kunder. Det finns elbolag som bjuder på den fasta månadsavgiften under 12 månader, vilket innebär att rabatten är värd upp till cirka 500 – 600 kr.

Undvik långa bindningstider

Undvik elavtal med långa bindningstider över 12 månader. Om du väljer att bryta elavtalet och byta elbolag under bindningstiden tillkommer i regel en kostsam brytavgift. Kontrollera därmed bindningstiden noga innan du tecknar ett nytt elavtal.

Ta hjälp av en jämförelsetjänst för elavtal

Om du är intresserad av att jämföra elavtal kan du besöka Elavtal24 som endast jämför rörliga elavtal hos elbolag som erbjuder rabatter till alla nya kunder. Hos Elavtal24.com hittar du enbart populära elbolag med nöjda kunder. Du riskerar därmed inte att teckna ett elavtal hos ett elbolag som är med på Energimarknadsinspektionens varningslista eller som har dåliga kundomdömen på exempelvis Google eller Trustpilot.