Jobbskatteavdrag

Tack vare jobbskatteavdraget får du som arbetar upp till cirka 2 500 kr per månad i skattereduktion. Avdraget storlek beror på din beskattningsbara årsinkomst. Störst avdrag får dem med en månadsinkomst mellan cirka 31 000 – 52 000 kr. Du kan beräkna ditt exakta avdrag med hjälp av beräkningsverktyget Räkna ut lön efter skatt.

En skattereduktion för dig som arbetar

Sedan jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007 får alla som arbetar mer kvar efter skatter och avgifter. Avdragets storlek är direkt kopplat till inkomst och är procentuellt störst för låga inkomster. För månadsinkomster över cirka 52 000 kr minskar avdraget. Personer med en månadsinkomst över cirka 140 000 kr får därmed inget jobbeskatteavdrag. 

Arbetsinkomster som ger rätt till avdrag

Exempel på inkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag är:

 • Lön.
 • Skattepliktiga förmåner.
 • Arvoden.
 • Sjuklön från arbetsgivaren.
 • Avgångsvederlag.
 • Inkomster från aktiv.näringsverksamhet.

Några exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag är:

 • Pension.
 • Ersättning från a-kassa.
 • Sjukpenning.
 • Föräldrapenning.

 

Så beräknas ditt jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdragets storlek beror på hur stora din arbetsinkomster är och om du över 65 år vid inkomstårets ingång. För att beräkna jobbskatteavdraget för personer under 65 år utgår man från:

 • Prisbasbeloppet (46 500 kr under inkomståret 2019)
 • Grundavdraget (en skattereduktion som varierar mellan cirka 13 700 – 36 000 kr beroende på din arbetsinkomst).
 • Din bruttolön (din årliga arbetsinkomst).
 • Skattesatsen för kommunal inkomstskatt (den kommunala skattesatsen varierar mellan Sveriges 290 kommuner).

Du behöver därmed beräkna ditt grundavdrag innan du kan beräkna jobbskatteavdraget. Beräkningsformlerna som används av Skatteverket (67 kap. 7 § IL) beskrivs nedan:

 

Beräkningsexempel för en person i Stockholm kommun (29,82 % kommunal inkomstskatt) med månadsinkomsten 25 000 kr. Grundavdraget är 20 266,5 kr.

 

Jobbskatteavdrag = [(1,703 x 46 500 kr) + (0,128 x (300 000 – 150 660 kr) – (20 266,5)] x 0,2982 = 22 950 kr per år

En månadslön på 25 000 kr före skatt ger alltså en skattereduktion på cirka 1 900 kr per månad.

En person som bor i Stockholm kommun med en månadslön på 52 470 kr får en skattereduktionen på cirka 2 760 kr per månad. När månadslönen överstiger 52 470 kr minskar jobbskatteavdraget. Exempelvis ger en månadslön på 100 000 kr en skattereduktion på cirka 920 kr per månad.

Jobbskatteavdrag för dig som är pensionär

Beräkningsformlerna är enklare för dig som fyllt 65 år inför beskattningsårets ingång (67 kap. 8 § IL):

 

Beräkna ditt jobbskatteavdrag 2019

Vi har gjort det enkelt för dig som inte vill beräkna jobbskatteavdraget manuellt med Skatteverkets tabeller eller formler. Med vårt beräkningsverktyg Beräkna lön efter skatt kan du som är under 65 år beräkna hur stort jobbskatteavdraget blir för inkomståret 2019. Allt du behöver göra är att ange:

 1. Din månadsinkomst före skatt.
 2. Din kommun.
 3. Om du är medlem i Svenska kyrkan.