Beräkna lön efter skatt

Beräkna lön efter skatt
Månadslön brutto (innan skatt)
Kommun
Beskattningsbar inkomst
Arbetsgivaren betalar
Arbetsgivaravgift
Bruttolön
Grundavdrag
Beskattningsbar inkomst
Skatter och avgifter
Kommunalskatt inkl. landstingsskatt
Statlig inkomstskatt
Värnskatt
Public service avgift
Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Jobbskatteavdrag
Resultat
Skatter och avgifter
Nettolön, lön efter skatt
Din skatt i procent

Räkna ut din skatt för inkomståret 2019

För att kunna beräkna hur mycket skatt du behöver betala behöver du ange:

  1. Din månadslön före skatt, så kallad bruttolön.
  2. Vilken kommun du är folkbokförd i. Kommunalskatten varierar från 29,18 % till 35,15 % mellan Sveriges 290 kommuner.
  3. Om du är medlem i Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften uppgår i genomsnitt till 1,03 % av din beskattningsbara inkomst. Avgiften varierar mellan Sveriges 1 355 församlingar, vi har därmed förenklat sätt räknat med 1,03 %.

 

Så beräknas din lön efter skatt

I Sverige behöver alla medborgare betala skatt på inkomster, oavsett var den kommer ifrån. Det kan vara en smart idé att hålla koll på hur mycket skatt man ska betala för att undvika risken att bli skyldig Skatteverket pengar. Generellt sätt hjälper arbetsgivaren till att uppskatta en skattesats utifrån Skatteverkets skattetabeller. Om du däremot har fler än en arbetsgivare eller om du har extra inkomster är det viktigt att själv hålla koll på skatten.

Nedan listar vi de viktigaste skatterna och avgifterna som påverkar din nettolön 2019.

Kommunalskatt

Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal inkomstskatt och landstingsskatt. Den kommunala skattesatsen som varierar mellan Sveriges 290 kommuner uppgår i genomsnitt till 32,19 % under 2019, vilket innebär en ökning med 7 öre jämfört mot 2018.

Österåkers kommun har Sveriges lägst kommunala skattesats på 29,18 %. Kommunen med den högsta skattesatsen är Dorotea, där uppgår kommunalskatten till 35,15 %.

Statlig inkomstskatt

Brytpunkten för statlig inkomstskatt är 504 000 kr, motsvarande 42 000 kr per månad. Om du har en högre inkomst än 42 000 kr per månad betalar du därmed statlig inkomstskatt på inkomster som överstiger 42 000 kr per månad. Den statliga inkomstskatten uppgår till 20,0 %.

Om du exempelvis bor i Stockholm kommun och har en månadsinkomst på 43 000 kr per månad uppgår den statliga inkomstskatten till 200 kr per månad. Den statliga inkomstskatten innebär att du betalar 49,82 % skatt på inkomster som överstiger 42 000 kr per månad.

Värnskatt

Värnskatten är ytterligare en statlig inkomstskatt som infaller vid brytpunkten 703 000 kr, motsvarande cirka 58 600 kr per månad. Värnskatten som uppgår till 5,0 % innebär att du totalt betalar 25,0 % statlig inkomstskatt på din månadslön som överstiger 58 600 kr.

Personer som exempelvis bor i Stockholm kommun betalar därmed 54,82 % skatt på inkomster som överstiger 58 600 kr per månad. För personer som bor i Dorotea kommun blir skattesatsen istället 60,15 %.

Uppdatering: Från och med den 1 januari 2020 försvinner värnskatten.

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som dras av från din beskattningsbara inkomst. Grundavdraget som dras av automatiskt uppgår som minst till 13 700 kr och som högst till 35 900 kr. För låga årsinkomster som understiger 46 035 kr uppgår grundavdraget till 19 700 kr. Om du exempelvis har en årlig inkomst under 19 700 kr behöver du inte betala någon skatt.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget är en skattereduktion som grundas på dina arbetsinkomster. Jobbskatteavdraget som infördes den 1 januari 2007 har som syfte att stimulera sysselsättningen och göra det mer lönsamt att arbeta.

Avdraget innebär en skattesänkning med upp till cirka 2 500 kr per månad. För att kunna ta del av det högsta avdraget krävs en månadsinkomst mellan cirka 31 000 – 52 000 kr per månad. För månadsinkomster över cirka 52 000 kr minskar avdraget successivt och blir 0 kr när månadslönen överstiger cirka 131 000 kr.

Om du är över 65 år gäller andra belopp för jobbskatteavdraget, det beräknade jobbskatteavdraget i vårt beräkningsverktyg stämmer därmed enbart om du är under 65 år.

Public service avgift

Från och med den 1 januari 2019 ersätts radio- och tvavgiften till Radiotjänst med en public service avgift som ska betalas av alla medborgare över 18 år som betalar skatt i Sverige. Den nya lagändringen innebär att alla betalar avgiften, oavsett om du äger en tv eller inte. 

Public service avgiften uppgår till 1,0 % av din beskattningsbara inkomst upp till en årsinkomst av 134 724 kr, motsvarande cirka 11 000 kr per månad. Om din årsinkomst överstiger 134 724 kr är public service avgiften 1 347 kr per år.

Kyrkoavgift

Om du är registrerad hos ett trossamfund eller hos en av Svenska kyrkans församlingar betalar du en kyrkoavgift som baseras på din beskattningsbara inkomst. Den genomsnittliga avgiften bland Svenska kyrkans församlingar uppgår under 2019 till 1,03 %.

Begravningsavgift

Under 2019 uppgår begravningsavgiften i Stockholm till 0,065 % av den beskattningsbara inkomsten. För övriga kommuner uppgår avgiften till 0,253 %.

Avdrag påverkar din nettolön

Tänk på att eventuella avdrag påverkar hur mycket skatt du behöver betala. Några vanliga avdrag är rot- och rutavdrag och reseavdrag för resor till och från arbete. Ett annat vanligt avdrag för privatpersoner som lånar pengar är ränteavdraget som innebär att man får tillbaka 30 % av räntekostnaderna.